Investering


Køb af en ferielejlighed i Sø-Terrasserne, kan være et alternativ til såvel opsparing på såvel bankkonti samt evt. pensionsordninger.

Endvidere har man som ejer, jo naturligvis muligheden for selv frit at benytte ferielejligheden, hvilket i sig selv jo må anses som værende en ”stor bonus”, når man tager beliggenheden, indretning og udsigt m.m i betragtning.

Der er flere muligheder for finansiering af købet af en ferielejlighed i Sø-Terrasserne, bl.a. tilbyder Realkredit Danmark 75% realkreditfinansiering af købesummen jfr. gældende regler for finansiering af fritidsboliger.

Man skal som ejer endvidere huske, at tage de for ejer meget gunstige beskatningsregler af lejeindtægter i betragtning, når beregning af månedlige brutto/nettoydelser skal foretages.

Vælger man som ejer, på et senere tidspunkt at sælge sin ferielejlighed, vil fortjenesten jfr. de gældende skatteregler, herpå være skattefri, såfremt man selv har benyttet sin lejlighed i ejerperioden.